Добродојдовте на официјалната страна на Македонскиот клуб за германски овчар :::Welcome to Official web site of maceodonian club shepherds
 
                             
 

 

 

 

 

 

 
 ПРВЕНСТВО ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРИ
„BALKANICA - 2015“
Пополнете онлајн пријава  или симнете ја тука

 

На 14.03.2015 и 15.03.2015 година, Македонскиот клуб за германски овчари организира;

КЕРУНГ И ПРВЕНСТВО ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРИ’’BALKANICA - 2015’’

Изложбата ќе се одржи на стадионот на АРМ, во градскиот парк во Скопје, со почеток во 9:30 часот.
Судија на изложбата ќе биде врвниот кинолошки SV судија и одгледувач од Р.Германија,Г.дин ERICH BOSL - сопственик на одгледувачницата -  „von der Piste Trophe“.

КЛАСИ:
Мажјаци - Женки
Класа 3-6 месеци
Класа 6-9 месеци
Класа 9-12 месеци
Класа 12-18 месеци
Класа 18-24 месеци
Класа отворена (над 24 месеци)
Класа работни  (со положен испит за работа и керунг).

РАСПОРЕД:

1.На 14.03.2015 Полагање на Керунг - пред Германскиот SV судија Г.дин ERICH BOSL.

2.На 15.03.2015 BALKANICA - 2015 - пред Германскиот SV судија Г.дин ERICH BOSL.

ТЕК  НА ИЗЛОЖБАТА:
Влезот на АРМ стадионот за излагачите ќе биде овозможен од 7:30 часот.
Отворањето на првенството ќе биде во 9:00 часот со интерпретација на македонската химна И ќе се започне со оценување на кучињата по соодветните класи.
Прогласувањето на победниците ќе биде веднаш по завршувањето на оценување со соодветната класа, за секоја класа поединечно.

НАПОМЕНА:
Кучињата во класата работни мораат да приложат сертификат за положен испит за работа и керунг.

НАГРАДИ:
За сите пласирани кучиња од 1-3 место следуваат пехари.

ЦЕНА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

За класите од 3-6, и 6-9 месеци 900,оо денари односно 15,оо Евра за странци.
За останатите класи 1200,оо денари односно 2о,оо Евра за странци.

Пријавата за полагање на Керунг е 3000,оо ден односно 50,оо Евра за странци.

Уплатата се врши на жиро сметка:210057854210109; депонент: НЛБ Тутунска банка -Скопје; примач: Македонски клуб за Германски овчар - Скопје; цел на дознака: пријава за BALKANICA - 2015.

ВАЖНО:
Секој сопственик сноси целосна одговорност за евентуалната штета од било кој вид која што би била предизвикана од неговото куче.

СЕ МОЛАТ СИТЕ ИЗЛАГАЧИ И ПОСЕТИТЕЛИ ДА ЈА ОДРЖУВААТ ХИГИЕНАТА И СМЕТОТ ДА ГО ФРЛААТ ВО ОЗНАЧЕНИТЕ КОРПИ ЗА СМЕТ.

 

ОДНАПРЕД БЛАГОДАРЕН,

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР НА МКГО

 

СПОНЗОР НА М.К.Г.О:                Ј.Н.У - Институт за сточарство на Македонија               English

 

 

 

 

 
  ДОБРОДОЈДОВТЕ

СПОНЗОР НА МАКЕДОНСКИОТ КЛУБ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАР:

За клубот

Македонскиот клуб за германски овчар е здружение на граѓани љубители на расата Германски овчар. Клубот е официално регистриран во централниот регистер на здружениа на граѓани и е признат како единствен клуб за германски овчари на територијата на Република Македонија од страна на кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Клубот како цели и задачи ги има развојот и унапредувањето на расата гремански овчар во Р.Македонија. Клубот води родовна книга за германските овчари во Македонија и организира екстериерни изложби, наскоро ќе се организираат и работни испити, предавања и други активности со цел унапредување на расата германски овчар. Клубот располага со канцеларија која е лоцирана во Градскиот Парк и е дел од институтот за сточарство со адреса ул. Булевар Илинден Бр. 9. Во склоп на канцеларијата во скоро време ќе функционира и терен за обука на кучиња со справи и ревири за вежби, агилити справи и рингови за обука на ринг дресура и работна дресура.

 

 
 
 
 
 

Пријава

Пополнете
онлајн пријава
или симнете ја
тука

Спонзори

Јавна научна установа институт за сточарство
 
 
  Македонски клуб за германски овчар